CO JE POTŘEBA UDĚLAT?

ETAPA III. (až budou shromážděny prostředky)

Oprava zbylé části teras.

 

ETAPA II. (plánováno v roce 2018)

(v tuto chvíli - srpen 2019 - dokončena oprava zdí pod Glorietem a schodiště, zbývají kamenické práce na schodišti a dokončení odvodnění nad spodní zdí). 

V první etapě byla provedena oprava samotného tělesa altánu včetně repase dveří, oken, kovaného zábradlí, položení cihelné podlahy, vyspravení a natření všech stěn. 

V druhé etapě je potřeba vyspravit spodní zeď pod altánem, která je vyboulená vzhledem k tlačící se vodě. Vrchní terasa bude odvodněna, zeď a zeď přeskládána. Bude též odborně opraveno schodiště a doplněny odlomené ozdobné hlavice (čučky, šišky). Do suterénu glorietu budou vráceny repasovány historicky cenné dveře a doděláno několik drobností, které se nestihly v první etapě. Terén kolem GLorietu bude vyspádován tak, aby voda odtékala od Glorietu. Cena dtuhé etapy je 543 tisíc. korun.

ETAPA I. (provedeno v roce 2017, viz. Fotogalerie)

Stávající stav

Srážkové vody ze střechy jsou nedostatečně odvedeny mimo stavbu kvůli chybějícím svodům. Vlivem vlhkosti a mrazu dochází k degradaci zdiva a jeho sedání. Zdivo opěrných zdí z opukového kamene je vydrolené a zvětralé a voda z něj vyplavuje kameny. Došlo k poklesu stěny altánu, která je přímo spojena s opěrnou zdí. Dle údajů ze statického posudku jsou též základy založeny v nedostatečné hloubce. Kvůli sedání zdiva došlo i k poškození omítané cihelné klenby nad suterénem a k celkovému ohrožení statiky objektu.

Popis stavebního záměru

1) V první řadě je nezbytně nutné provést základní opatření k odvedení srážkové vody ze střechy objektu provizorními svody až za první opěrnou zeď (ve směru od Labe). Výkopy lze provádět až po zpevnění opěrné zdi. Tato opatření je nutné provést okamžitě. Stejně tak je třeba osadit sádrové terče.

2) Následně je třeba provést odborné zajištění klenby nad suterénem dřevěnou výdřevou.

3) Po zajištění klenby bude následovat statické zpevnění (tlaková injektáž) a podbetonování základů opěrné zdi svahu v dl. 6m, která je i součástí konstrukce altánu. Výkopy je nutné provádět s maximální opatrností a po etapách v délce nejvýše 1m. Před zahájením výkopů je třeba provést i spárování poškozené opěrné zdi a doplnění vydroleného zdiva.

4) Současně s výkopy pod opěrnou zdí budou provedeny výkopy pro drenážní svody na které budou napojeny střešní svody. Voda bude odvedena až za první opěrnou zeď ve směru od Labe.

5) Po zajištění opěrného zdiva, provedení drenáží a zamezení dalšího poklesu se přistoupí k rekonstrukci a zpevnění vlastního altánu. Zejména je nutné opravit poškozenou klenbu nad suterénem. Bude odstraněna stávající omítka, provedená kontrola stavu zdiva. Vydrolené spáry budou vyspravený cementovou maltou. Část klenby bude dozděna. Po dohodě se statikem bude dále rozhodnuto, zda tento způsob opravy je dostačující.

6) Po dohodě se statikem se přistoupí k realizaci obvodového věnce v úrovní terénu a pásové oceli pod balkonem. Na místě bude rozhodnuto, zda stávající statická opatření jsou dostatečná.

7) Poslední fází rekonstrukce bude obnova všech nenosných konstrukcí objektu a povrchových vrstev altánu i navazujících opěrných zdí a schodišť (omítky, nátěry výplní otvoru a kovových konstrukcí, obnova podlah, očištění kamenných konstrukcí atd.). Aby bylo možné památku otevřít pro veřejnost i ve večerních hodinách, např. pro prodej drobného občerstvení, bude před dokončením finálních povrchových uprav proveden základní rozvod elektřiny.