Altán Gloriet

Statické zajištění a rekonstrukce

JAK MŮŽU POMOCI?

Nejvíce v tuto chvíli potřebujeme pomoc finanční. Celkový rozpočet II. etapy opravy Glorietu je 540 tisíc korun. Žádáme o granty a dotace na různých místech (již máme přislíbeno 200 tisíc korun z Havarijního fondu Ministerstva kultury), ale obracíme se také na veřejnost - na Vás - s prosbou o finanční podporu. Můžete také pomoci tím, když o Glorietu dáte vědět dalším.

 

1) Převodem darované částky na účet

Přispět můžete na účet 2700963501/2010 (FIO Banka, veřejná sbírka) Číst dál about JAK MŮŽU POMOCI?

CO JE POTŘEBA UDĚLAT?

ETAPA III. (až budou shromážděny prostředky)

Oprava zbylé části teras.

 

ETAPA II. (plánováno v roce 2018)

(v tuto chvíli - srpen 2019 - dokončena oprava zdí pod Glorietem a schodiště, zbývají kamenické práce na schodišti a dokončení odvodnění nad spodní zdí). 

V první etapě byla provedena oprava samotného tělesa altánu včetně repase dveří, oken, kovaného zábradlí, položení cihelné podlahy, vyspravení a natření všech stěn.  Číst dál about CO JE POTŘEBA UDĚLAT?

O Glorietu

Gloriet je jednopatrový vyhlídkový altán pravidelného osmibokého půdorysu s vyloženým balkonem s vyhlídkou na řeku Labe. Je vystaven v roce 1820 v slohově čistém klasicistním stylu. 

Prostor 1. NP je přístupný ze spodní, nižší terasy. 2. NP je přístupno z farní zahrady. Stropy jsou zaklenuty nepravidelnou omítanou cihelnou klenbou. Střechu tvoří nízká osmiboká kopule vrcholící korouhvičkou s malou makovicí. Číst dál about O Glorietu

VÍTÁME VÁS!

Aktuálně: Veřejná sbírka bude opět otevřena k 1. září 2019 a budete na ni moci přispívat.

Děkujeme, že jste zavítali. Rádi bychom Vám představili Altán Gloriet - památku, která dotváří labské nábřeží podél cyklostezky na Nymburk. Je spolu s terasami u Labe od roku 1958 vyhlášena památkou kulturní. A jak jinak - potřebuje opravit a my nyní sháníme prostředky na její opravu. Třeba nám můžete alespoň troškou pomoci.

Více naleznete v odkazech: Číst dál about VÍTÁME VÁS!

Stránky