Altán Gloriet

Statické zajištění a rekonstrukce

JAK MŮŽU POMOCI?

Nejvíce v tuto chvíli potřebujeme pomoc finanční. Celkový rozpočet II. etapy opravy Glorietu je 540 tisíc korun. Žádáme o granty a dotace na různých místech (již máme přislíbeno 200 tisíc korun z Havarijního fondu Ministerstva kultury), ale obracíme se také na veřejnost - na Vás - s prosbou o finanční podporu. Můžete také pomoci tím, když o Glorietu dáte vědět dalším.

V TUTO CHVÍLI JE VEŘEJNÁ SBÍRKA UZAVŘENA, PRACUJEME NA JEJÍ OBNOVENÍ, NEPOSÍLEJTE PROSÍM PENÍZE NA DÁRCOVSKÝ ÚČET. DĚKUJEME

 

1) Převodem darované částky na účet Číst dál about JAK MŮŽU POMOCI?

CO JE POTŘEBA UDĚLAT?

ETAPA III. (až budou shromážděny prostředky)

Oprava zbylé části teras.

 

ETAPA II. (plánováno v roce 2018)

(v tuto chvíli - srpen 2019 - dokončena oprava zdí pod Glorietem a schodiště, zbývají kamenické práce na schodišti a dokončení odvodnění nad spodní zdí). 

V první etapě byla provedena oprava samotného tělesa altánu včetně repase dveří, oken, kovaného zábradlí, položení cihelné podlahy, vyspravení a natření všech stěn.  Číst dál about CO JE POTŘEBA UDĚLAT?

O Glorietu

Gloriet je jednopatrový vyhlídkový altán pravidelného osmibokého půdorysu s vyloženým balkonem s vyhlídkou na řeku Labe. Je vystaven v roce 1820 v slohově čistém klasicistním stylu. 

Prostor 1. NP je přístupný ze spodní, nižší terasy. 2. NP je přístupno z farní zahrady. Stropy jsou zaklenuty nepravidelnou omítanou cihelnou klenbou. Střechu tvoří nízká osmiboká kopule vrcholící korouhvičkou s malou makovicí. Číst dál about O Glorietu

VÍTÁME VÁS!

Aktuálně: Veřejná sbírka bude opět otevřena k 1. září 2019 a budete na ni moci přispívat.

Děkujeme, že jste zavítali. Rádi bychom Vám představili Altán Gloriet - památku, která dotváří labské nábřeží podél cyklostezky na Nymburk. Je spolu s terasami u Labe od roku 1958 vyhlášena památkou kulturní. A jak jinak - potřebuje opravit a my nyní sháníme prostředky na její opravu. Třeba nám můžete alespoň troškou pomoci.

Více naleznete v odkazech: Číst dál about VÍTÁME VÁS!

Stránky