Brigáda na terasách

V sobotu 28. května se sešlo kolem 15 brigádníků, kteří likvidovali rostlinný i kamenný odpad na terasách kolem Glorietu. Podařilo se naložit plný kontejner, takže terasy jsou zase o něco pohlednější a výhled na GLoriet lepší. Číst dál about Brigáda na terasách

Altán Gloriet

Statické zajištění a rekonstrukce

JAK MŮŽU POMOCI?

Nejvíce v tuto chvíli potřebujeme pomoc finanční. Celkový rozpočet na statické zajištění a opravu Glorietu je 700 tisíc korun. Žádáme o granty a dotace na různých místech, ale obracíme se také na veřejnost - na Vás - s prosbou o finanční podporu. Můžete také pomoci tím, když o Glorietu dáte vědět dalším, třeba za pomoci tlačítek v levé části stránek.

1) Převodem darované částky na účet

Přispět můžete na účet 2700963501/2010 (FIO Banka)

Dary nad 1000 korun je možné odečíst od základu daně, můžeme s vámi sepsat i dárcovskou smlouvu.  Číst dál about JAK MŮŽU POMOCI?

CO JE POTŘEBA UDĚLAT?

Stávající stav

Srážkové vody ze střechy jsou nedostatečně odvedeny mimo stavbu kvůli chybějícím svodům. Vlivem vlhkosti a mrazu dochází k degradaci zdiva a jeho sedání. Zdivo opěrných zdí z opukového kamene je vydrolené a zvětralé a voda z něj vyplavuje kameny. Došlo k poklesu stěny altánu, která je přímo spojena s opěrnou zdí. Dle údajů ze statického posudku jsou též základy založeny v nedostatečné hloubce. Kvůli sedání zdiva došlo i k poškození omítané cihelné klenby nad suterénem a k celkovému ohrožení statiky objektu. Číst dál about CO JE POTŘEBA UDĚLAT?

O Glorietu

Gloriet je jednopatrový vyhlídkový altán pravidelného osmibokého půdorysu s vyloženým balkonem s vyhlídkou na řeku Labe. Je vystaven v roce 1820 v slohově čistém klasicistním stylu. 

Prostor 1. NP je přístupný ze spodní, nižší terasy. 2. NP je přístupno z farní zahrady. Stropy jsou zaklenuty nepravidelnou omítanou cihelnou klenbou. Střechu tvoří nízká osmiboká kopule vrcholící korouhvičkou s malou makovicí. Číst dál about O Glorietu

VÍTÁME VÁS!

 

Děkujeme, že jste zavítali. Rádi bychom Vám představili Altán Gloriet - památku, která dotváří labské nábřeží podél cyklostezky na Nymburk. Je spolu s terasami u Labe od roku 1958 vyhlášena památkou kulturní. A jak jinak - potřebuje opravit a my nyní sháníme prostředky na její opravu. Třeba nám můžete alespoň troškou pomoci.

Více naleznete v odkazech: Číst dál about VÍTÁME VÁS!

Stránky